February

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.02.

ПС Кичево

Кичево

09-13

15-20

БХ

01.02.

Вработени во Клиничка болница

Штип

09-15

15-20

СТМ Штип

02.02.

Граѓанство

Дебар

09.30-14

20

Општа болница – БХ

02.02.

Мин. за земјоделство и шумарство

Центар

08.30-14

30-40

БХ

02.02.

ЕВН – Тетово

Тетово

09-14

15

 

03.02.

Здружение на граѓани

Велес

10-16

120-150

Нов театар

03.02.

ПСК Димитар Илиевски Мурато

Битола

11-15

20-25

 

03.02.

Против пожарна единица

Тетово

10-16

15-20

 

03.02.

ПС Охрид

Охрид

10-14

20-25

БХ

04.02.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

40

Црвен крст Делчево

05.02.

Граѓанство Мак.Каменица

Делчево

09.30-13.30

25-30

Кино сала

05.02.

ЈП Водовод и канализација

Чаир

08-13.30

40-50

БХ

05.02.

ПС Делчево

Делчево

09.30-13.30

20

БХ

05.02.

Вработени во Раде Кончар

К.Вода

12-15

15

Дневен центар за дар.крв

06.02.

Граѓанство Јегуновце

Тетово

10-14

20

Општина Јегуновце

07.02.

недела

       

08.02.

ЕПОИ – АЛФИ

К.Вода

11-15

25

БХ

09.02.

Граѓанство Конче

Радовиш

09-14

20

Општина Конче

10.02.

Граѓанство + УМС ВМРО

Кр.Паланка

09-15

50-60

Центар за култура

10.02.

СОУ Гоце Делчев

Валандово

09-13.30

25-30

 

10.02.

ПС Велес

Велес

09-13

20-25

БХ

10.02.

Конфекција Бреботекс Богданци

Гевгелија

10.30-15.30

30-35

 

11.02.

АД Тиквеш

Кавадарци

09-15

20-30

БХ

11.02.

Здружение на граѓани (УМС ВМРО)

Куманово

10.30-15

40

Центар за култура Т.П.

11.02.

ЈП Комунална хугиена

Центар

08-14

40-50

БХ

11.02.

Тутунски комбинат

Прилеп

09-12

20

 

11.02.

Граѓанство Пирок

Тетово

09-14

15-20

 

12.02.

Граѓанство

Струга

09-14

20

СТМ Струга

12.02.

АД Пивара

Г.Баба

09-14

20-25

 

12.02.

РЕК Рудник

Битола

08-13

40-50

 

13.02.

Црква Св.Петка

К.Вода

10-14

20-30

 

14.02.

недела

       

15.02.

Собрание на РМ

Центар

09-14

30

БХ

16.02.

ПС Крива Паланка

Кр.Паланка

09-13

20

БХ

16.02.

СОУ Сами Фрашери

Куманово

13-16

20

Албански паралелки

17.02.

Мин. за транспорт и врски

Центар

09-14

30-40

БХ

17.02.

АД Европа

Г.Баба

09-14

20-30

 

17.02.

ПС Струмица

Струмица

09-13

20

БХ

17.02.

ПС Ѓорче Петров

Карпош

09-13

15

БХ

18.02.

Граѓанство

Берово

09.30-15

50

Општина Берово

18.02.

СУГС Илија Николовски Луј

Центар

09-12

20

 

18.02.

ПЗУ Оралдент

Битола

10-13

15

 

18.02.

СОУ Наце Буѓони

Куманово

11-15

 20

Албански паралелки

18.02.

Граѓанство Карбинци

Штип

10-16

30-40

Општина Карбинци

18.02.

Македонска пошта

Тетово

09-14

15

 

19.02.

Граѓанство

Д.Хисар

08.30-13

30-40

Психијатриска болница

19.02.

АРМ Куманово

Куманово

09-14

60-70

Касарна Боро Менков

19.02.

МЗ Маврови Анови

Гостивар

10-14

15-20

ПС Маврови Анови

20.02.

сабота

       

21.02.

недела

       

22.02.

ПС Струга

Струга

10-14

20

БХ

22.02.

Министерство за економија

Карпош

09-12

15

 

22.02.

Сојуз на извидници

Центар

11-18

40-60

Центар за дарување крв

23.02.

ПС Куманово

Куманово

09-14

50

БХ

23.02.

Совет на Општина Гази Баба

Г:Баба

09-14

30-40

 

23.02.

Здружение на граѓани (НСДП)

Прилеп

09-13

20

Бизнис центар (ОШ – НСДП)

24.02.

Мин. за труд и социјална политика

Центар

09-15

30

БХ

24.02.

Граѓанство + ПС Виница

Виница

09-15.30

100-110

Црвен крст Виница – 40 БХ

24.02.

Граѓанство

Ресен

10-14.30

20

Црвен крст Ресен

24.02.

Влеча на возови

К.Вода

09-13

20-30

 

24.02.

Трад. Борис Трајковски

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

25.02.

Ротари и Лајонс клуб

Прилеп

08-12

30

Хотел Кристал Палас

25.02.

Граѓанство Росоман

Кавадарци

09-14

20

Општина Росоман – БХ

25.02.

АД ОКТА Рафинерија

Г.Баба

08-16

100

БХ – 30

25.02.

Граѓанство

Кочани

08.30-15

40

Црвен крст Кочани

25.02.

СОУ Св.Климент Охридски

Охрид

08-12

20-30

СТМ Охрид

25.02.

Технички факултет (Диспер. студии)

Велес

09-13

20

 

26.02.

Граѓанство Илинден

Г.Баба

09-14

30-40

Општина Илинден

26.02.

РЕК Термо

Битола

08-13

50

 

26.02.

ПЗУ Гинекомедикус

К.Вода

17-20

15

 

26.02.

Граѓанство Горно Оризари

Велес

09-14

20-25

ОУ Рајко Жинзифов

27.02.

сабота

       

28.02.

Фитнес клуб

Центар

10-14

20

Позади Олимписки базен

29.02.

Граѓанство

Кратово

09-15

30-35

Општина Кратово – 15 БХ

29.02.

ПС Штип

Штип

09-13

20

БХ

29.02.

Шпаркасе Банка

Центар

09.30-14

20-30

БХ

< go back