August

Дата

Крводарителска акција

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.08.

Граѓанство

Крушево

16.30-22.30

70-80

Музеј Спомен куќа

02.08.

Трад. Илинден

Крушево

09-15

30-40

Градски пазар

02.08.

Иселенички средби

Битола

10-14

20-25

с. Трново

02.08.

Трад. Илинден

Кр.Паланка

10-16

20-30

с. Трново

02.08.

Трад. Илинден

Кр.Паланка

11-16

20-30

с. Петралица

03.08.

Граѓанство Стар Дојран

Гевгелија

10-14

20

 

04.08.

Општина Лозово

Св.Николе

09-14

20

Дом на култура

04.08.

ПС Битола

Битола

08-13

30-35

БХ

05.08.

РЕК Рудник

Битола

07.30-12

40-50

 

05.08.

Граѓанство

Кичево

09-14

20-25

Црвен крст Кичево

06.08.

сабота

       

07.08.

недела

       

08.08.

Трад. Св. Климент Охридски

Охрид

19-23

30

ОУ Св.Климент Охридски

08.08.

Трад. Радибуш

Кр,Паланка

11-16

20-25

Осн. учил. С. Радибуш

08.08.

Трад. Каврак

Кратово

10-15

20-30

Црква Света Петка

09.08.

Трад. Св.Климент Охридски

Охрид

09-13

20

ОУ Св.Климент Охридски

09.08.

ПС Гази Баба + Ед. служ.кучиња

Г.Баба

09-13

20

БХ – Автокоманда

10.08.

ПО Петровец, ГК Аеродром

Г.Баба

09-13

15-20

БХ

10.08.

Граѓанство

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

10.08.

ПС Велес

Велес

09-13

20

БХ

10.08.

Граѓанство

Пробиштип

09-15

30

Црвен крст Пробиштип

11.08.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

30-40

Црвен крст Делчево

11.08.

Граѓанство

Неготино

09-14

20-30

Црвен крст Неготино

11.08.

Граѓанство

Тетово

09-15

10-20

СТМ Тетово

12.08.

Граѓанство

Мак.Брод

09-15

60-70

Здравствен дом

12.08.

Граѓанство Мак. Каменица

Делчево

09.30-13.30

20-25

 

12.08.

АРМ Петровец

Г.Баба

09-14

30-40

Касарна Страшо Пинџур

13.08.

Граѓанство

Струга

10-15

20-30

Кафетерија Женска плажа

14.08.

Граѓанство Герман

Кр.Паланка

11-16

20

Осн. учил. С.Герман

< go back