April

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.04.

ПС Валандово

Валандово

09-13

20

БХ

01.04.

АРМ Прилеп

Прилеп

09-14

30

Касарна Мирче Ацев

01.04.

АД Комерцијална банка

Центар

09-15

50-60

 

02.04.

сабота

       

03.04.

недела

       

04.04.

СУГС Панче Арсовски

Г:Баба

13.30-17

20-25

 

05.04.

Граѓанство

Св.Николе

08.30-15.30

120-140

Дом на култура

05.04.

Факултет за безбедност

Г.Баба

09-14

40

 

06.04.

Граѓанство

Св.Николе

08.30-15.30

120-130

Дом на култура

06.04.

Факултет за безбедност

Г.Баба

09-14

40

 

06.04.

СУГС Јосип Броз Тито

Центар

09-13.30

40-50

 

06.04.

Фустеларко Борец

Битола

12-16

20

 

06.04.

Граѓанство

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

07.04.

НВО Романо Авази

Тетово

11-15

20

Дом на култура

07.04.

РЕМЕДИКА

Г.Баба

10-14.30

20-25

 

07.04.

Граѓанство

Делчево

09.30-13.30

40-50

Црвен крст Делчево

07.04.

ФЕНИ Индустри

Кавадарци

09-15

40

 

07.04.

СОУ Киро Бурназ

Куманово

13-17

20-30

 

07.04.

СОУ Св:Наум Охридски

Охрид

08-12

20-25

СТМ Охрид

07.04.

Здружение на граѓани (СДСМ)

Кочани

09-15

20-30

ОШ на СДСМ

08.04.

АРМ Велес

Велес

09-14

30-40

 

08.04.

СОМУ Никола Штејн

Тетово

13.30-18

30

 

08.04.

Граѓанство Мак. Каменица

Делчево

09.30-13.30

25-30

Кино сала

08.04.

СУГС Браќа Миладиновци

К.Вода

08.30-13.30

20

 

08.04.

ПС Битола

Битола

08-12

30-40

БХ

08.04.

Граѓанство Ростуше

Гостивар

09-14

30

Здравствен дом Ростуше

09.04.

сабота

       

10.04.

недела

       

11.04.

СУГС Орце Николов

Карпош

08-13

40

 

11.04.

СОЕУ Гостивар

Гостивар

09-17

30

Чеде Филиповски

11.04.

СОУ Наум Наумовски Борче

Крушево

09-13

20-30

 

12.04.

Ден на царински работници

Центар

08.30-16

70-100

БХ

12.04.

СОУ Ѓорче Петров

Кр.Паланка

09-15

50-60

 

12.04.

ПМФ

Г.Баба

10-14

20

 

12.04.

ДМУ Тодор Скалоски Тетоец

Тетово

09-12

10-15

 

12.04.

Бизнис Академија Смилевски

Битола

10-13

15

 

13.04.

Гимназија Гостивар

Гостивар

09-15

30-40

Панче Попоски

13.04.

СОУ Јане Сандански

Струмица

08-14

30

 

13.04.

СОЕУ Јане Сандански

Битола

13-17

20

 

13.04.

СУГС Здравко Цветковски

Карпош

08-13.30

40

 

14.04.

СУГС Ѓорги Димитров

Карпош

08-13.30

40

 

14.04.

СОМУ Гостивар

Гостивар

13-18

30-40

 

14.04.

СОУ Св.Наум Охридски

Охрид

08-12

20

СТМ Охрид

14.04.

СОУ Орде Чопела

Прилеп

08-13

30

СТМ Прилеп

14.04.

СОУ Перо Наков

Куманово

13-17

40-50

 

15.04.

Планинарско друштво Медикус

Битола

10-14

20-25

СТМ Битола

15.04.

РЕК Осломеј

Кичево

08.30-15

40-50

 

15.04.

Граѓанство

Мак.Брод

09-15

60-70

Здравствен дом

16.04.

Здружение на граѓани СДММ

Штип

11-17

40-60

ОШ на СДСМ

17.04.

Недела

       

18.04.

СУГС Арсени Јовков

Чаир

10-16

30-40

 

18.04.

ЕМСА – студенти на медицина

Центар

10-16

10-15

Во ИТМ

18.04.

Д-р Јован Калаузи

Битола

13-17

20

 

19.04.

АД Тутунска банка

Центар

09-14

40-50

БХ

19.04.

Гимназија М.К.Ататурк Жупа

Дебар

09-13

15-20

 

19.04.

Здружение на граѓани (ЛДП)

Куманово

10-12

    10-15

СТМ Куманово

19.04.

СОУ Мирко Милески

Кичево

09-13

    20-30

 

19.04.

СУГС Зефљуш Марку

Чаир

08.30-13

      20

 

20.04.

Центар за управување со кризи

Центар

09-14

20-30

БХ

20.04.

СОУ Димитар Влахов

Струмица

08-14

30

 

20.04.

Граѓанство

Пробиштип

09-15

30-40

Црвен крст Пробиштип

20.04.

СОУ Дрита

Кичево

09-13

20-30

 

20.04.

СУГС Лазар Танев

Карпош

08.30-13

20

 

20.04.

СОМУ Јане Сандански

Штип

09-14

60-80

 

21.04.

СОУ 8-ми Септември

Тетово

09-18

20-30

Економско училиште

21.04.

СОУ Јосиф Јосифовски Свештарот

Гевгелија

09-15

50-60

 

21.04.

СОУ Ѓорче Петров

Прилеп

08-13

30

СТМ Прилеп

21.04.

ЈСП Ѓорче Петров

Карпош

09-14

30

БХ

21.04.

СОУ Перо Наков

Куманово

14-18

20

(Алб.паралеки)

22.04.

Фондација Аполонија казино

Гевгелија

11-17

50

 

22.04.

ЈСП Автокоманда

Г.Баба

08-14

50-70

БХ

22.04.

СОУ Крсте Петков Мисирков

Д.Хисар

08.30-13

20

 

22.04.

Агенција за администрација

Карпош

09-12

20-25

БХ

22.04.

СОУ Јосип Броз Тито

Битола

13.30-17

30-35

 

23.04.

Граѓанство Градско

Велес

10-13.30

40

Црвен крст Пробиштип

24.04.

недела

       

25.04.

СОУ Љупчо Сантов

Кочани

09-14

25-30

 

25.04.

СУГС Панче Караѓозов

Центар

09-13.30

25-30

ИТМ

25.04.

Граѓанство

Кратово

09-15

30

Општина Кратово

25.04.

Граѓанство Пехчево

Берово

09.30-15

40

Здравствен дом

25.04.

ЈП Стрежево

Битола

11-14

20-25

 

26.04.

СУГС Цветан Димов

Чаир

13-16

10-15

 

26.04.

СУГС Панче Караѓозов

Центар

09-13.30

25-30

ИТМ

26.04.

СОУ Гошо Викентиев

Кочани

11-16

40-50

 

26.04.

Граѓанство

Радовиш

09-14

30

Црвен крст Радовиш – БХ

26.04.

СОУ Кочо Рацин

Велес

08.30-13

30-40

 

26.04.

АД Агроплод

Ресен

11-14

20

 

27.04.

УХМР

Карпош

09-13

20-25

БХ

27.04.

Граѓанство

Виница

09-15.30

100-110

Црвен крст Виница

27.04.

Граѓанство

Штип

10-16

60-80

Црвен крст Штип

27.04.

Здружение на граѓани (СДММ)

Струмица

08-14

20

СТМ Струмица

27.04.

СОУ Нико Нестор/Ибраим Темо

Струга

10-16

30-40

 

27.04.

СОУ Таки Даскало

Битола

11-15

25

 

27.04.

Катастар

Центар

10-13

10

Дневен центар за дарување

28.04.

Економски факултет

Центар

09.30-13.30

20

 

28.04.

Граѓанство

Кочани

09-15

30

Црвен крст Кочани

28.04.

АРЧЕЛОР МИТАЛ

Г.Баба

09-14

20

 

29.04.

Велики Петок, пред Велигден

       

30.04.

сабота

       
< go back