Nentore

Дата

Крводарителска акција 

ООЦК

Време на одржување

Очекуван број

Забелешки

01.11.

Денови на Општина Гази Баба

Г.Баба

11-17

40

МЗ Автокоманда

01.11.

Денови на Општина Гази Баба

Г.Баба

13-18

20-25

МЗ Маџари

02.11.

Граѓанство

Валандово

09-16

30-40

Дом на култура

02.11.

СОУ Гоце Стојчевски

Тетово

13.30-18

15-20

 

02.11.

Арчелор Митал

Г.Баба

10-14

20-25

 

02.11.

Граѓанство Босилово

Струмица

08-14

20-25

Општина Босилово

02.11.

Агенција за електронски комуникац.

Центар

12-16

20-25

БХ – позади МНР  

03.11.

СОУ Методи Митевски Брицо

Делчево

09.30-13.30

30

 

03.11.

ЈСП Ѓорче Петров

Карпош

09-14

25-30

10 БХ – Ѓорче Петров

03.11.

СОУ Кузман Јосифовски Питу

Прилеп

08.30-13.30

20-30

СТМ Прилеп

03.11.

Центар за управување со кризи

Центар

09-14

20-25

БХ

03.11.

Гимназија Гоце Делчев

Куманово

13-18

50-60

 

04.11.

СОЕУ 8-ми Септември

Тетово

08-13

20

 

04.11.

ЈСП Автокоманда

Г.Баба

08-14

60-70

30 БХ – Автокоманда

04.11.

АД Цементарница УСЈЕ

К.Вода

12-15

20

 

04.11.

 Граѓанство Македонска Каменица

Делчево

09.30-13.30

20

СОУ Методи М.Брицо

04.11.

ПС Охрид

Охрид

09-14

20

БХ

04.11.

ЕЛЕМ

Центар

09.30-14

30-40

БХ

07.11.

ПС Штип

Штип

09-13

15-20

БХ

07.11.

Граѓанство

Берово

09.30-15

40

Здравствен дом Берово

08.11.

СОУ Коста Сусинов

Радовиш

12-17

20-30

 

08.11.

Агенција за млади и спорт

Битола

11-14.30

20-30

 

08.11.

СУГС Лазар Танев

Карпош

08.30-13.30

20

 

09.11.

Шпаркасе банка

Центар

09-14

20-30

БХ

09.11.

ПС Кочани

Кочани

09-13

15-20

БХ

09.11.

СОУ Кочо Рацин

Велес

09-13

30

 

09.11.

ПМФ

Г.Баба

10-14

20

 

09.11.

Факултети при УГД + СОУ Ѓорче Петров + Ротари клуб

Кавадарци

09-14

30

 

09.11.

ЈАХЈА КЕМАЛ

Струмица

08-14

20

 

09.11.

СДМУ Тодор Скаловски Тетоец

Тетово

09-12

10-15

 

09.11.

СОУ Наим Фрашери с.Неготино

Гостивар

12-16

20

Општина Врапчиште

10.11.

СУГС Васил Антевски Дрен

К.Вода

08-14

70-80

 

10.11.

ОСТУ Наце Буѓони

Куманово

08-13

40-50

 

10.11.

Граѓанство + СОУ Методи М.Брицо

Делчево

09.30-13.30

40-60

 

10.11.

СУГС Орце Николов

Карпош

08.30-13.30

40-50

 

11.11.

Трад. 13 Ноември

Карпош

09-17

50-60

Дневен центар за дарување

11.11.

ПЗУ Гинеко-медикус

К.Вода

17-20

15

 

11.11.

Граѓанство Злетово

Пробиштип

09-13.30

20

ОУ Кирил и Методиј – БХ

11.11.

Алијанс Уан

Кавадарци

09-15

50-60

 

12.11.

сабота

       

13.11.

недела

       

14.11.

Граѓанство

Струга

10-13

15-20

СТМ Струга

15.11.

Македонска пошта – дирекција

Центар

09-14

20-30

 

15.11.

СУГС Браќа Миладиновци

К.Вода

08.30-13

20-25

 

15.11.

АД Макпетрол Куманово

Куманово

09-14

30

 

15.11.

СОУ Таки Даскало

Битола

11-15

20

 

16.11.

СД Стив Наумов

Г.Баба

11-16

40-50

 

16.11.

ПС Кавадарци

Кавадарци

09-14

20-25

БХ

16.11.

Граѓанство

Пробиштип

09-15

40

Црвен крст Пробиштип

16.11.

Славјански универзитет

Битола

10.30-14

15

 

16.11.

СОУ 7-ми Март

Тетово

08-13

15-20

 

16.11.

СОУ Јане Сандански

Струмица

08-14

20-30

 

17.11.

СУГС Михајло Пупин

Г.Баба

08.30-14.30

50-60

 

17.11.

СОУ Сергеј Михајлов

Штип

09-13

15-20

 

17.11.

СОУ Перо Наков

Куманово

09-13

20

Албански паралелки

18.11.

АРМ Велес

Велес

09-13

30

Касарна Алекса Д. Бауман

18.11.

СОУ Зефљуш Марку

Чаир

09-13

20

 

18.11.

СОУ Наум Наумовски Борче

Крушево

09-13

20

 

19.11.

РСБСП

Центар

10-14

15-20

Центар за дарување крв

20.11.

Комедија Театар

Центар

12-17

25-30

 

21.11.

ПС Гевгелија

Гевгелија

09-13

10-15

БХ

21.11.

СУГС Марија Кири Склодовска

К.Вода

10-15

20-25

 

21.11.

Ветеринарен факултет

Г.Баба

09-14

20-30

5 – БХ

21.11.

Катастар

Центар

10-13

10

Центар за дарување рв

22.11.

СУГС Панче Арсовски

Г.Баба

13.30-17.30

25-30

 

22.11.

Свислион Агроплод

Ресен

10-14

20

 

22.11.

Граѓанство Младо Нагоричане

Куманово

11-15

20

Канцеларија на Општина

23.11.

Граѓанство

Д.Хисар

08.30-13

30-40

Психијатриска болница

23.11.

Факултет за безбедност

Г.Баба

09-14

20-30

 

23.11.

Управа ја јавни приходи

Центар

11-15

30-40

Центар за дарување крв

23.11.

Управа ја јавни приходи

Битола

09-10.30

15

 

23.11.

Навивачка група Чкембари

Битола

11-15

30

 

23.11.

СУГС Арсени Јовков

Чаир

13.17

20-30

 

24.11.

Граѓанство

Кочани

08.30-15

30-40

Црвен крст Кочани

24.11.

Факултет за безбедност

Г.Баба

09-14

20-30

 

24.11.

СОМУ Јане Сандански

Штип

09-15

40-50

 

24.11.

СОУ Перо Наков

Куманово

13-17

40

 

24.11.

Економски факултет

Центар

09-14

20-30

 

24.11.

СОУ Св.Наум Охридски

Охрид

08.30-12.30

20-25

СТМ Охрид

24.11.

СОУ Моша Пијаде

Тетово

13.30-18

15-20

Албански паралелки

25.11.

Олимпија моторс

Чаир

09-14

20-25

Визбегово – 10-БХ

25.11.

Агенција за храна и ветерина

Центар

09-14

20-30

Мак.табак – БХ

26.11.

ПЗУ Азура

Карпош

10-14

20-25

до МЗ Даме Груев

27.11.

Христијанска црква Оаза

Штип

12-17

60-70

Канал 77

28.11.

Граѓанство

Кратово

09-15

30

Општина Кратово

29.11.

СОУ Здравко Чочковски

Дебар

09-14

20

 

29.11.

Детски градинки

Битола

09-11/11.30-13.30

15

 

30.11.

ДЕН НА ДРВОТО

       

30.11.

Граѓанство

Виница

09-15.30

70-80

Црвен крст Виница

 

< kthehu mbrapa