Kontakt informacione

KRYQI I KUQ I REPUBLIKES SË MAQEDONISË
Address: Bul. Koco Racin no. 13 1000 –Skopje, Republic of Macedonia
Telefoni: 00 389 02 311 43 55
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: mrc@redcross.org.mk

 

d-r Romel Velev – kryetar
Telefoni: 00 389 02 311 43 55
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: velev@redcross.org.mk

 

Dimitar Karakulev – nënkryetar
Telefoni: 00 389 02 311 43 55
Faks: 00 389 01 323 05 42
E-mail: karakulev@redcross.org.mk

 

D-r Nuhi Jusufi – nënkryetar
Telefoni: 00 389 02 311 43 55
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: jusufi@redcross.org.mk

 

d-r Sait Saiti – sekretar gjeneral
Telefoni: 00 389 02 311 43 55
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: saiti@redcross.org.mk

 

m-r Lubica Tollovska– asistent i sekretarit gjeneral
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 135
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: stolevska@redcross.org.mk

m-r Fani Mateska Perovska – asistent i sekretarit gjeneral
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 113
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: mateska@redcross.org.mk

 

 

SHËRBIMI PROFESIONAL  SEKTORI PËR PROGRAM 
Udhëheqës Sasho Taleski
Organizimi dhe zhvillimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 136
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Sasho Taleski
E-mail: taleski@redcross.org.mk

 

Veprimtaria socialo-humanitare
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 132
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Ljupka Petkovska
E-mail: petkovska@redcross.org.mk

 

Veprimtaria shëndetësore preventive
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 133
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: zdravstvo@redcross.org.mk
Pergjegjes: Aneta Trgacevska
E-mail: trgacevska@redcross.org.mk

 

Dhurimi i gjakut
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 133
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Gligor Novacevski
E-mail: novacevski@redcross.org.mk

 

Gatishmëri për veprim gjatë katastrofave
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 117
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: dpp@redcross.org.mk
Pergjegjes: Ali Samet
E-mail: samet@redcross.org.mk

 

Diseminimi
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 113
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Sytrime Zeqiri
E-mail: zeqiri@redcross.org.mk

 

 

Shërbimi për kërkim
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 134
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Valentina Koleska
E-mail: koleska@redcross.org.mk

 

Të rinjtë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 130
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: m-r. Vlladimir Vukellic
E-mail: vukelic@redcross.org.mk

 

SEKTORI PER PERKRAHJE
Udhëheqës: Ljubica Stolevska

Administrata – çështje juridike
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 129
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Violeta Kuzmanoska
E-mail: kuzmanoska@redcross.org.mk

 

Logjistikë dhe auto parku
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 131
Faks: 00 389 02 323 05 42
Pergjegjes: Oliver Gicevski – koordinator logjistik
E-mail: gicevski@redcross.org.mk
Pergjegjes: Rogic Zoran – magazioner
E-mail: rogic@redcross.org.mk
Pergjegjes: Borçe Stevçevski – auto parku- distributor
E-mail: stevcevski@redcross.org.mk

IT
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 130
E-mail: itpodrska@redcross.org.mk
Pergjegjes: Ilija Prendjov

 

NJËSIA PËR MARKETINGUT DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

Marrëdhënie me publikun
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 134
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: informiranje@redcross.org.mk
Pergjegjes: m-r Majlinda Mustafa
E-mail: mustafa@redcross.org.mk

 

AOP
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 128
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: mrc@redcross.org.mk
Pergjegjes: Branko Mijov
E-mail: mijov@redcross.org.mk

 

NJËSIA E FINANSAVE
Telefoni: 00 389 02 311 43 55 lokali: 120
Faks: 00 389 02 323 05 42
E-mail: finansii@redcross.org.mk

Pergjegjes: Zhaklina Popovic
E-mail: popovic@redcross.org.mk

Pergjegjes: Dua Ismaili
E-mail: dua.ismaili@redcross.org.mk

< kthehu mbrapa