NFORMIM DHE KOMUNIKIM

Informimi dhe komunikimi paraqesin element kyç për mbindërtimin e kapaciteteve për qasje të përbashkët në promovimin e aksioneve dhe vlerave të KKRM-së në mënyrë konkurente dhe profesionale. Aktivitete më të rëndësishme programore:

  • Bashkëpunim me mjetet për informim publik;
  • Veprimtari botuese: gazeta “Meridiane humane”, gazetë elektronike, publikime, broshura, posterë dhe fletushka.
< kthehu mbrapa