Veprimtari shëndetësore preventive

Reduktimi i vulnerabilitetit të popullsisë të planit shëndetësor parandalues, është një nga detyrat në punën e KKRM. Aktivitetet ne planin shëndetësor arsimore që po kryhen në përputhje me objektivat strategjikë, mandatin e organizatës dhe kalendarin e aktiviteteve tradicionale të KKRM, me mundësinë e zgjerimit të fushës te punës nëpërmjet zbatimit të programeve dhe projekteve. Aktivitete të rëndësishme te programit:

  • Zvogëlimi i stigmës dhe diskriminimit ndaj personave që jetojnë me HIV / AIDS dhe tuberkulozit;
  • Zvogëlimit të dëmit për përdoruesit e drogës nëpërmjet venave;
  • Kujdes lehtësues dhe kujdesit në shtëpi;

Edukimi i popullsisë në fushat e kujdesit shëndetësor parandalues.

< kthehu mbrapa