февруари 21, 2023

Недела на борба против срцевосадови заболувања

Срцеовосадова болест е болест на срцето и крвните садови, претежно предизвикана од атеросклероза, односно промени, оштетувања и наслаги на ѕидот на артеријата.

Сите срцеви заболувања, васкуларните заболувања на мозокот и мозочните крвни садови се кардиоваскуларни заболувања. Вообичаените срцеовосадови заболувања вклучуваат корорнарна срцева болест (на пр., Срцев удар) и цереброваскуларни заболувања (на пр. Мозочен удар). Контрола на фактори на ризик, како што се исхрана, физичка активност, употреба на тутун и контрола на крвниот притисок може да го намали ризикот од срцеовосадови заболувања.

Во развиените и земјите во развој, како и кај нас, срцевосадовите заболувања (ССЗ) се водечка причина за смртност и втора водечка причина за смрт на работоспособното население (возраст од 20-64 години). Срцевосадовите заболувања се значаен проблем на јавното здравство затоа што тие предизвикуваат голем економски товар заради трошоците за лекување и намалена продуктивност поради отсуство, предизвикуваат неспособност, инвалидитет и предвремена смртност.

< врати се назад