Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер е:

 

м-р Мајлинда Мустафа

контакт телефон 071 223 964

е-маил mustafa@redcross.org.mk

 

Обрасци:

 

< врати се назад