Односи со јавност

Информирањето и комуникациите претставуваат клучен елемент за надградба на капацитетите за заеднички пристап во промовирањето на акциите и вредностите на Црвениот крст на Република Македонија на конкурентен и професионален начин. Позначајни програмски активности:

  • Соработка со средствата за јавно информирање;
  • Издавачка дејност: весник *Хумани Меридијани*, електронски весник, публикации, брошури, постери и флаери
< врати се назад