септември 18, 2018

Крводарителска акција во Амбасадата на САД – 11 Септември