Si të jepni donacione

TELEFON

Me thirrje në numrat e telefonit jepni donacion prej 100 denarëve për aktivitetet humanitare të Kryqit të Kuq të RM-së.

  • 070 143 400
  • 075 143 400
  • 077 143 400

LLOGARIA

Fondi i solidaritetit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë llogaria: 300000001327966

Numri tatimor: 4030984271620 SHA Banka Komerciale

Donacioni në: ushqim, veshmbathje, mjete për higjienë, shtretër dhe artikuj të tjerë mund të dorëzohen në organizatat komunale të Kryqit të Kuq.

 

LLOGARIA NE VALUTA TE NDRYSHME

 

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228

 

Dhuroni veshmathjen e Juaj ne kontejnerin per grumbullimin e veshmathjes ne keto lokacione

  • Para Kryqit te kuq te Republikes se Maqedonise
  • Para shepise se organizatave humanitare ,, Dare Xhambaz,,
  • Para Shkolles fillore ,, Gjorgji Pulevski,, – komuna Aerodom
  • Para Oragnizates komunale te Kryqit te kuq se Kaproshit
  • Para Oragnizates komunale te Kryqit te kuq se Cair
  • Para Qendres tregtare Skopje City Mall
< kthehu mbrapa