декември 21, 2016

Помош на мигрантите кој транзитираат низ Македонија