април 25, 2023

Едукација по прва помош за ученици

Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Прилеп на планот на првата помош продолжува со реализирање на едукациите за ученици од училиштата во Прилеп. На 25.04.2023 година во просториите на ООЦК Прилеп од страна на предавач по прва помош беше реализирана една едукација по прва помош на која што вкупно 23 учениците добијаа основни предзнаења за првата помош, односно беа опфатени теми кои што се од најголем интерес за самите ученици.

< врати се назад